Nhằm tạo điều kiện thanh toán dễ dàng và thuận lợi nhất cho khách hàng. Kệ công nghiệp VNT đã đưa ra những chính sách liên quan tới thanh toán khi mua sản phẩm tại Công ty như sau:

Chính sách về phương thức thanh toán

– Thanh toán chuyển khoản: với những khách hàng đặt đơn hàng lớn, khách hàng ở xa cần gửi hàng xe khách thì có thể áp dụng phương thức thanh toán này. Vinatech cũng khuyến khích khách hàng áp dụng phương thức thanh toán này để thuận lợi cho cả đôi bên.

– Thanh toán tiền mặt: khách hàng khi mua hàng trực tiếp tại kho xưởng hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển sản phẩm về tận nơi của VNT có thể áp dụng hình thức thanh toán này.

– Đối với hợp đồng trên 100 triệu phương thức thanh toán như sau: 50% ngay sau khi ký hợp đồng, 30% ngay sau khi giao hàng và ký biên bản bàn giao hàng hóa, 20% sau khi lắp đặt bàn giao công trình và ký biên bản nghiệm thu.

–  Đối với đơn hàng phi tiêu chuẩn phương thức thanh toán đặt cọc 50% ngay sau khi đặt đơn hàng và 50% còn lại ngay sau khi giao hàng hoặc ngay khi khi lắp đặt bàn giao và ký biên bản nghiệm thu.

Chính sách về thời gian thanh toán

– Đối với những khách hàng ở xa, có nhu cầu gửi hàng chuyển phát hoặc nhà xe liên tỉnh cần thanh toán trước cho công ty trước khi gửi hàng, giao hàng.

– Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển và lắp đặt tại nhà thì có thẻ thanh toán sau khi nhận hàng, nghiệm thu hàng.

– Đối với các đơn hàng dự án, khách hàng có nghĩa vụ phải hoàn thành tiến độ thanh toán đúng như trong hợp đồng cho công ty.

– Đối với đơn hàng dưới 100 triệu đồng thanh toán 100% trước khi giao hàng hoặc ngay sau khi lắp đặt bàn giao và ký biên bản nghiệm thu.

– Đối với khách tỉnh, thanh toán trước 50% ngay sau khi kí hợp đồng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Kệ công nghiệp VNT